Praktijk voor jezelf (weer) ontdekken en je bewustzijn ontwikkelen.

Ontwikkel je creativiteit

Creativiteit is spelen; vrijheid; in een flow leven; je hart volgen. Ook uit je comfortzone durven stappen; het lef hebben om volledig jezelf te zijn/laten zien. Creativiteit is een belangrijk onderdeel in je bewustwordingsproces, het is voelen en verbonden zijn met je innerlijke kracht en weten. Vanuit dit "weten" voel je welk pad je gaat lopen en daar volledig voor gaan. Dit is je passie volgen!

 

Creatieve uitingen kun je zien als beeldtaal van het onbewuste. Het analyseren van werkstukken geeft inzicht en je wordt je bewust van bijvoorbeeld emoties, die moeilijk te verwoorden zijn. Door creatief te tekenen, wordt zichtbaar wat er innerlijk leeft, welke bagage je meedraagt en welke problemen dat veroorzaakt. Blokkades, die ontstaan zijn door verdriet, boosheid of pijn, worden zichtbaar en door te tekenen worden ervaringen op een veilige en prettige manier opnieuw in het bewustzijn toegelaten. Dan kunnen ze getransformeerd en verwerkt worden.


Creatief tekenen en kleuren werkt bevrijdend en geeft inzicht. Levenslust en inspiratie gaan stromen. Wanneer je creativiteit wordt geactiveerd, ontstaat er een heldere kijk op je leven. Oude patronen worden doorbroken en er komt ruimte voor vernieuwing. Vaak is het moeilijk om emoties te verwoorden. Ik werk met kleur, kleur is bij uitstek de taal van onze emoties. Met creatief tekenen worden innerlijke processen spelenderwijs zichtbaar gemaakt.

Bij een opdracht om iets te gaan tekenen, krijg ik regelmatig te horen "maar ik kan helemaal niet tekenen...". Dit komt vaak voort uit negatieve ervaringen (opmerkingen van ouders, docenten, medeleerlingen). De gedachte, dat er een speciale prestatie moet worden neergezet, kan remmend werken op het creatieve proces. Het gaat echter niet om het resultaat, maar om het proces zelf. Meestal ontstaat er dan een onverwachte tekening en je zult zien dat je zelf nog het meest verrast bent over het resultaat en het effect ervan!