Praktijk voor jezelf (weer) ontdekken en je bewustzijn ontwikkelen.

Vergoedingen voor coaching

Er zijn verschillende manieren om kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Je kunt een gratis kennismakingsgesprek met mij plannen waarin we samen kijken hoe we jouw coachingstraject kunnen vormgeven. Indien we besluiten een coachingstraject te starten, maak ik een offerte (indien nodig kan een gesprek met je werkgever plaatsvinden).

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling/coaching per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je leidinggevende, werkgever of personeelszaken.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit (toekomstige) arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.
Je bent zelfstandig ondernemer
Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten en de BTW (21%) kun je terugvragen.
Via de bedrijfsarts/Arbodienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. 
Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.