'Can you see all the colours in you?'

Mijn naam is Marij Duijsters en werk sinds 1978 in de gezondheidszorg. Ik heb altijd geweten dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat we gewoonlijk waarnemen. Door mijn intuïtie verder te ontwikkelen en mijn blikveld te verruimen, heb ik verschillende alternatieve of complementaire methoden zelf ervaren en geleerd. In 2016 besloot ik om ook in mijn praktijk Colourful Energies te gaan werken. Inmiddels heb ik een goed gevulde rugzak waardoor ik vanuit beide 'werelden' en verschillende invalshoeken naar jouw coachingsvraag/behoefte kan kijken.

Alles is energie en alles is met elkaar verbonden. Mijn visie is dat je op verschillende fronten werkt aan verandering. De ervaring leert dat door bijvoorbeeld meer te ontspannen of gezonder te leven ook je bewustzijn zich verder ontwikkelt. Een mooi voorbeeld: met Reiki sta je bewuster in het leven en voel je sneller wat je nodig hebt of niet meer wilt. Zo kom je meer in contact met je ware zelf.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een veilige sfeer te creëren, goed te luisteren, vragen stellen, informatie te ordenen, inzicht geven en jou te spiegelen.

Een coachingstraject start met een telefonische kennismaking om te onderzoeken of jouw coachingsvraag en mijn manier van coachen overeen komen.

Heb je interesse? Neem dan contact met me op.