Jouw persoonlijk jaargetal is.......

Ieder jaargetal heeft een thema, dat van invloed is vanaf de dag van je laatste verjaardag tot aan je volgende verjaardag.

Het jaargetal reken je als volgt uit: tel je geboortedag, je geboortemaand en het jaar waarin je nu leeft bij elkaar op. Ben je bijvoorbeeld geboren op 12 juni dan is je persoonlijke jaargetal voor het jaar 2024 een 8.

12-6-2024 = 1+2+6+2+0+2+4=17/8

Alle getallen vereenvoudig je altijd naar één getal. De getallen 1 t/m 9 staan onder elkaar, dus scroll even naar beneden om jouw jaargetal te vinden. Ik zou het leuk vinden als je onderstaande vraag beantwoordt.

Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, herken je dan de informatie, die bij jouw persoonlijk jaargetal staat?

Bekijk resultaten

Een consult op je volledige geboortenaam en datum geeft inzicht in jouw unieke kwaliteiten en talenten. Wil jij het beste uit jezelf halen? Maak dan een afspraak met me.


Jaargetal 1 Met het 1-jaar begint een nieuwe cyclus van negen jaar. Het gaat over iets nieuws beginnen, tijd voor introspectie om ideeën, dromen en aspiraties in zinvolle actie te vertalen. Neem je voor dingen met veel energie, zelfbewustzijn en besluitvaardigheid aan te pakken. Met nieuwe ideeën laat je een frisse wind waaien in lopende projecten of kun je oude problemen oplossen. Definieer je doelen en leg ze duidelijk vast. De persoonlijke ontwikkeling is in een 1-jaar erg belangrijk. Laat je leiden door je moed, je ideeën en visioenen. Wees actief, creatief en scheppend bij de realisatie ervan, dan zullen je opdrachten je gemakkelijk afgaan. Alles wat je in dit jaar aanpakt, maakt een reële kans om zich succesvol te ontwikkelen. Blijf trouw aan jezelf, laat je niet afleiden door anderen. Ga je eigen weg met liefde voor jezelf en je zult de wereld veroveren.

De eerste maanden van het jaar staan vermoedelijk in het teken van het storten van de fundamenten; halverwege het jaar is er tijd voor introspectie, evaluatie en ontdoen van gewoonten, die niet meer werken. Tegen het einde van het jaar beginnen zich duidelijk nieuwe kansen aan te bieden en kunnen nieuwe doelen geïmplementeerd worden.

Affirmatie jaargetal 1: Ik ben actief en bereik mijn doel!

Het jaargetal 1 ondersteunt je bij: veranderingen te accepteren; op dynamische wijze aan iets nieuws te beginnen; dingen liefdevol door te zetten; tijd te nemen voor je ideeën; je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling; structuur aan te brengen en ontplooiingsmogelijkheden te creëren in je leven; trouw te zijn aan jezelf en in jezelf te geloven.

 

Jaargetal 2 Dit is de tijd om wat in het 1-jaar is gezaaid te koesteren en te verzorgen. Het gaat nu meer om "laten" dan om "doen". Het is een jaar om te ontvangen en te delen.  Het staat ook voor een jaar van relaties, van samenwerking en van hulpvaardigheid. Het getal 2 stelt partnerschappen op de voorgrond. Je werkt beter samen, bent gezelliger en zult nieuwe mensen leren kennen. Treed mensen positief en open te gemoed. Iedere soort ontmoeting maakt dat je kennis en inzichten opdoet waaruit iets vruchtbaars kan ontstaan.

Een 2-jaar staat ook voor gevoelens en sensitiviteit. Versterk je verbinding met je innerlijk, geef aandacht aan je visioenen als ook aan je buitenzintuiglijke waarnemingen en probeer je dromen te onthouden. Het is de bedoeling dat je de inzichten die je daardoor krijgt, realiseert. Laat je niet van de wijs brengen door angsten en twijfels. Vertrouw op je intuïtie, die je op het juiste moment juist zal doen handelen en reageren. Wanneer ‘geven en nemen’ in evenwicht zijn, kun je met gemak werken voor twee.

Affirmatie jaargetal 2: Ik vertrouw mijn innerlijke stem en laat me leiden!

Het jaargetal 2 helpt je: tot rust te komen (wandelen, autogene training, meditatie…); je gedachten en doelen te verhelderen en er de verantwoording voor te nemen; ideeën en denkbeelden op te nemen en te verwerken;  jezelf en anderen te motiveren; jezelf open te stellen voor ontmoetingen; te vertrouwen op je eigen kracht en waarheid; leren nee te zeggen en waar nodig grenzen te stellen.

 

Jaargetal 3 Het jaar van creativiteit! Het is een ideaal jaar om je nieuwe ideeën uit te proberen en zelfexpressie. De plannen die je vorig jaar gesmeed hebt, kun je nu met energie realiseren. Concentreer je met optimisme, daadkracht en besluitvaardigheid op een project. Het verlangen naar echte liefde, verbinding en vreugde verleent je een positieve uitstraling. Neem enthousiast deel aan maatschappelijke activiteiten. In een 3-jaar ben je vaak op een geestelijke zoektocht en wil je je op dat gebied verder ontwikkelen. Tracht door middel van het stellen van vragen de samenhang van het leven te doorgronden. Geef gehoor aan de antwoorden.

De eerste maanden brengen tal van nieuwe sociale contacten, halverwege het jaar is het tijd voor meditatie en organisatie. Daarna volgt vriendschap, genieten en creatieve doorbraak.

Affirmatie jaargetal 3: Ik ben doelgericht, creatief en communicatief!

Het jaargetal 3 helpt je: je talenten en gaven verder te ontdekken; om seminars en workshops te bezoeken; veranderingen te verwelkomen; te leren wat het beste is voor jezelf, voor je lichaam, je familie en je medemensen; bereid te zijn je schaduwzijden te erkennen en je eigen onvolkomenheden onder ogen te zien en te transformeren; bij het proces van losmaken van afhankelijke relaties en negatieve verbindingen en het vinden van je ‘soulmate’.

 

In het jaargetal 4 staan werk, zaken carrière en zekerheid centraal. Het is tijd om een stevig fundament te bouwen en alles op orde te brengen. Met structuur, organisatie en ordening zal het je gemakkelijker afgaan. Plannen die in het afgelopen jaar konden rijpen, worden nu omgezet in daden. Realiseer ze met vastberadenheid, werklust en volharding. Jaren met het getal 4 zijn ook bijzonder geschikt om de kas op te maken, je financiën en verzekeringen op orde te brengen en eventuele veranderingen aan te brengen. Je ontdekt dit jaar gemakkelijk je liefde voor de natuur en het herstellend effect ervan.

Affirmatie: Ik verwerkelijk mezelf en handel moedig.

Het jaargetal 4 helpt je: in het hier en nu te leven; vastberaden te handelen en projecten te realiseren; nieuwe, ongekende krachten te wekken; verantwoordelijkheid te nemen en volharding te tonen; een gezonde verhouding tot geld tot stand te brengen; de aarde en de natuur te respecteren en lief te hebben.

Jaargetal 5 staat voor genieten, vrijheid, reizen en avontuur. Dit is ook het jaar van impulsiviteit, rusteloosheid en ongeduld. Geef je intuïtie en nieuwsgierigheid de vrije ruimte, want er zijn veel lessen te leren. Het is noodzakelijk je aan te passen aan vernieuwingen, grenzen te verleggen, goede gelegenheden aan te grijpen en vrije speelruimte voor jezelf te creëren. Blijf er rustig en beheerst onder en oefen je geduld. Denk goed na, handel vastberaden en doelgericht. Geniet van het leven, onderhoud je vriendschappen en leer nieuwe vrienden kennen. Je vergaart kennis en bent gericht op persoonlijke ontwikkeling. Denk en handel positief. Met een tolerante houding en openhartigheid kom je een heel eind. Overwin je angst en verheug je in onverwachte, aangename en weldadige verrassingen. Besteed aandacht aan je lichamelijke welzijn, in het bijzonder aan je voeten, bijvoorbeeld door middel van voetreflexmassage. Het jaar begint met een sterk en rusteloos verlangen naar verandering. Dat zou voor spanningen in je relatie kunnen zorgen.

Affirmatie: Ik geloof in en vertrouw op mijn intuïtie!

Jaargetal 5 helpt je nieuwsgierig te zijn naar het leven; je grenzen te verruimen en open te staan voor vernieuwingen; met mensen te communiceren, het gesprek op te zoeken; geduld te ontwikkelen en niet alles tegelijk te willen; verbinding te maken met je eigen gevoelens, ze waar te nemen, te accepteren en met anderen te delen; orde te scheppen uit de chaos, de kracht van je spirituele gedachten te benutten; plezier te scheppen in beweging, actief te zijn, sport of yoga te beoefenen.


Bij jaargetal 6 staan levensenergie en beslissen met het hart op de voorgrond. De eerste drie maanden zouden je plannen weleens kunnen stagneren. Dit is een tijd om je te bezinnen over je motieven en intenties. Het jaar biedt weinig in het vervullen van persoonlijke verlangens. In een 6-jaar bewijs je vaak anderen een dienst of lever je werk af voor het nut van het algemeen. Het is een jaar om meer te geven dan te nemen. Plichtsbesef, prestatiegerichtheid en verantwoordelijkheid zijn je drijfveren. Toon burgerlijke moed en oefen je in tolerantie en nederigheid. Los wanklanken en geharrewar op met plezier. Geef je mede-mensen iets mee van je liefde, warmte en opmerkzaamheid en je zult dit op allerlei manieren van allerlei mensen terugkrijgen. Vul je leven met liefde en harmonie, leer tegenspraak op te geven en weerstanden te verenigen. Luister naar je gevoel en maak duidelijke keuzen. Een 6-jaar is ook erg geschikt om je huis te renoveren, op te knappen, op te ruimen of uit te mesten.

Affirmatie: Ik verheug me in het leven en in de liefde!

Jaargetal 6 helpt je te onderkennen hoe belangrijk familie is en je, indien nodig, met hen te verzoenen; mensen te omarmen, anderen nabij te zijn; de balans te vinden tussen werk en gezin; je grenzen waar nodig te bewaken; voor de waarheid te staan, verantwoordelijkheid te dragen en raad aan te nemen; iedere vorm van oordelen en veroordelen los te laten; je huis of je woning opnieuw in te richten; feesten te vieren, te zingen, te dansen, vrolijk te zijn en sportief bezig te zijn.

 

Jaargetal 7 staat voor de bewuste weg naar je innerlijk om wijsheid, spiritualiteit, geluk en vrede te vinden en om jezelf te verwezenlijken. Je streeft naar een hoge levenskwaliteit en wilt met volle teugen genieten van het bestaan. 7-jaren staan voor persoonlijke ontwikkeling: meditatie, introspectie en zelfonderzoek. Scherp je geest en doe nieuwe kennis op. Schep vertrouwen in het leven, want daardoor kunnen je creativiteit, vitaliteit en optimisme tot wasdom komen. Breng je daden en je woorden met elkaar in overeenstemming en geloof in je eigen succes. De 7 confronteert je met zaken uit het afgelopen jaar die nog niet geregeld en verwerkt zijn. Laat het oude los, stel jezelf nieuwe doelen en ga op pad. Gevoelsmatig wordt er veel van je verlangd; je wordt je van veel dingen bewust. Je intuïtie, je intelligentie en wijsheid helpen je de juiste beslissingen te nemen. Gevoelens van eenzaamheid horen bij een 7-jaar.

Affirmatie: Ik creëer uit de veelheid van het leven!

Jaargetal 7 helpt je om verbinding te maken met je innerlijk; je intuïtie te vertrouwen en te volgen; je op alle vlakken verder te ontwikkelen; op de juiste plek, het juiste moment, het juiste te doen; creatief te zijn en je talenten te vervolmaken; je met mystiek, spiritualiteit, meditatie, autogene training, yoga en dergelijke bezig te houden; enthousiasme en hartstocht voor iets te ervaren; het gevoel van eenzaamheid te overwinnen; te ontspannen en te herstellen; een gezond en natuurlijk leven te leiden.

 

Jaargetal 8 wordt gekenmerkt door vooruitgang, voor zakelijke en materiële belangen, innerlijke vastberadenheid en
positieve kracht. Je hebt het geluk aan je zijde. Een 8-jaar gaat gepaard met financiële aangelegenheden. Oude investeringen of plannen dragen nu vrucht. Je oogst wat je hebt gezaaid. Om in het vervolg succesvol en beweeglijk te zijn, is werk op alle terreinen noodzakelijk. Let op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Je hebt er waarschijnlijk behoefte aan te wortelen en voor duurzame veiligheid te zorgen. Los conflicten op, neem verantwoordelijkheid, toon initiatief. Besteed aandacht aan je relaties, zowel zakelijk als privé. Dit jaar geeft je de juiste energie om weer in evenwicht te komen en om overeenstemming te brengen in je materiële en spirituele behoeften. Vervolg je weg alert, beheerst en gecentreerd, en je zult vervulling en harmonie vinden in het leven. In een 8-jaar oogst je wat je op alle gebieden hebt gezaaid.

Affirmatie: Ik houd mijn hoofd erbij en neem eerlijke, verantwoordelijke beslissingen.

Jaargetal 8 helpt je te verzoenen met het verleden; verantwoordelijkheid te dragen voor je leven, je denken, voelen en handelen; achtbanen te vermijden en je evenwicht te vinden; eerlijk, rechtvaardig en moedig te zijn; je hart te openen; van jezelf en je medemensen te houden en hen te accepteren zoals ze zijn; je te trainen in vergeving en te leren je te verontschuldigen; problemen te zien als uitdagingen; je financiële aangelegenheden op orde te brengen en een gezonde omgang met geld tot stand te brengen.

 

Jaargetal 9: met een 9-jaar komt een einde aan een cyclus: de ene levensperiode wordt afgesloten, vernieuwing ligt in het verschiet. Het is een jaar met veel activiteit en beweging. Met zelfbeheersing en geduld bereik je meer. Toch zullen begonnen projecten afgerond dienen te worden. Probeer uit te vinden hoe je in het leven staat. Het kan zijn dat er een heroriëntering op of loslaten van het verleden nodig is. Nu is het juiste tijdstip om je van personen, plannen en oude ballast waarmee je je niet langer verbonden voelt, te ontdoen en er, ook innerlijk, afscheid van te nemen. Je empathie, de mogelijkheden om tot vergeving te komen en de onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen worden in dit jaar sterker van je verlangd. Eerlijkheid, flexibiliteit en gulheid effenen de weg voor je. Bereid je voor op het smeden van nieuwe plannen en voornemens voor het nieuwe jaar. Voor wie in staat is schoon schip te maken, zullen de laatste drie maanden een gevoel van bevrijding, bewustwording en plezier in het leven ervaren.

Affirmatie: Ik vind het wezenlijke in de eenvoud!

Jaargetal 9 helpt je te transformeren; te leven volgens je eigen waardebepalingen; maat te houden in alle dingen; te geven aan anderen, zonder zelf verwachtingen te koesteren; alleen dan te helpen als je wordt gevraagd om te helpen; nieuwsgierig te zijn naar het leven; te reizen, nieuwe mensen te leren kennen en onbekende dingen te ontdekken; geestelijk flexibel te zijn, talen te leren of ze op te frissen; je verlangen om door te dringen in de geesteswetenschappen of de psychologie te volgen.

Neem dit jaar tijd voor innerlijke concentratie en er achter te komen wat echt belangrijk voor je is.